0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

Är du stressad eller har diagnosen utmattningssyndrom och vill känna en tillhörighet?

Bli medlem i FUSiG!

Som medlem kan du komma på föreläsningar om exempelvis stresshantering, återhämtning eller forskning om utmattningssyndrom.

Välkommen till FUSiG – Föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i Göteborg

VIKTIG INFORMATION!

Vid årsmötet den 25 april 2019, lade dåvarande styrelse fram en proposition om att upplösa FUSiG som förening. På årsmötet fastställdes förslaget med absolut majoritet.

Enligt stadgarna ska ett sådant beslut ske vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöte eller extra medlemsmöte. Extra årsmöte kommer att ske i september 2019.

Årsmötet beslutade att en interimsstyrelse ska förvalta föreningen fram till ett extra årsmöte sker i september.

Interimsstyrelsen består av tre personer och kontaktuppgifter finns under fliken “Kontakt” här på hemsidan.

Det går även bra att ta kontakt via mejl: kontakt(at)fusig.se.

MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE HAR FUSiG INGEN VERKSAMHET, DVS INGA AKTIVITETER.

 

 

 

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom

För information se nedan länk: Regional medicinsk...
Läs mer

ÅRSMÖTE 25 APRIL MED FÖRELÄSNING

SE MER INFO UNDER FLIKEN AKTIVITETER
Läs mer

Ny telefontid from 1 mars tisdagar 18-20

FUSiG ändrar telefontid till Tisdagar kl. 18-20. Telefonnummer: 0702 - 40 20 24 Välkommen att höra av dig!
Läs mer

Intressepolitiskt arbete och kunskapsspridning

FUSiG ingår som en del av NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) Detta innebär bla att FUSIG är med och påverkar vården för denna grupp.

Medlemsaktiviteter

Det är medlemmarna som är i fokus i FUSiG. Tillsammans kan vi arbeta för att påverka vår situation på olika nivåer i samhället.

Genom våra varierade aktiviteter kan vi bygga på vår kunskap som gör att vi kommer vidare i vår återhämtning.

FUSiG betonar principen lika värde och respekt för alla medlemmar

FUSiG präglas även av öppenhet och samverkan med andra föreningar med näraliggande inriktningar.