0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

Max Sjöholm, student vid Göteborgs Universitet Psykologi, har skrivit sin kandidatuppsats som handlar om Utmattningssyndrom och att komma tillbaka till arbetet. Arbetet bygger på intervjuer där de intervjuade får berätta om sina personliga upplevelser av utmattningssyndrom och att komma tillbaka till arbetet. B l a har medlemmar i FUSiG intervjuats för uppsatsen.

Kandidatuppsats Max Sjöholm