0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

september 19  18:0020:00

Med kort varsel har FUSiG lyckats engagera Göran Söderlund att komma och informera om processen hos Försäkringskassan.

Göran Söderlund är pensionär och har tidigare arbetat 31 år på Försäkringskassan. Med sin enorma kunskap hjälper han idag personer över hela landet som fått problem med FK.  Han kommer bla att informera om processen med Försäkringskassan, från ansökan om ersättning tills alla möjligheter är uttömda via Omprövningsenheten, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen.

Tid avsätts efter föreläsningen för frågor från deltagarna.

Datum:          19 september

Tid:               kl. 18–20

Plats:             Mötesplatsen GFC, Södra Allégatan 1B, vid Järntorget

Anmälan:      kontakt@fusig.se , skriv i anmälan vilken föreläsning du önskar anmäla dig till och om du är medlem, anmäl senast 18 september.

Kostnad:       gratis för medlemmar, 50 kr för icke medlem