0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

Ni missar väl inte att anmäla er till föreläsningen med Nette Strunge!

Datum: 13 nov

Tid: 18.30-20.00

Plats: Dalheimers hus,Kungen

Kostnad: gratis för medlemmar, 50 kr för icke medlemmar betalas på plats. Anmälan till kontakt@fusig.se, anmälan senast 27 oktober.  Nämn i mejlet vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem eller inte.

Hur tillfriskna efter trauma?

Stress och trauma påverkar oss människor på djupet. Vi kan uppleva allt ifrån smärta och ångest till otrygghet och svårigheter i att vara närvarande. Trauma kan också få oss att ifrågasätta vem vi är och varför vi är här. Även vår verklighetsuppfattning kan bli satt på prov.

I samspelet med människan som söker sig till Nette väljer hon anpassade övningar från olika kroppsterapier som till exempel Resursorienterad färdighetsträning, Basal Kroppskännedom, QiGong, Somatisk traumaterapi och TRE – Trauma Releasing Exercises.

Nette kommer under kvällens lopp både att berätta om och visa praktiskt hur hon arbetar med människor som behöver hjälp att tillfriskna efter traumatiska upplevelser.

Föreläsare

Nette Strunge är legitimerad fysioterapeut och kroppsorienterad traumaterapeut.

Nette driver företaget Sans & Rörelse där hon tar emot klienter både enskilt och i grupp.

Sans & Rörelse erbjuder även företag och organisationer olika typer av utbildningar inom områdena psykisk hälsa, stresshantering, trauma och återhämtning.

Nette är idag bland annat aktiv i ett projekt där stödsökande kvinnor på kvinnojourer i Göteborg erbjuds kroppsterapi på Sans & Rörelse.

Välkomna!