0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

För några veckor sedan hade vi bjudit in enhetschefen och en läkare från PMU (psykiatrisk mottagning för utmattningssyndrom), för att dom skulle berätta om sin verksamhet som snart har pågått i 1 år. Detta är ett sammandrag av vad som sas under föreläsningen.

PMU är ett resultat av den forskning som i flera år bedrevs genom institutet ISM. Uppdraget från Västra Götalandsregionen var att enbart ta emot personer med samsjuklighet, så är det inte längre. Man kan få komma till PMU enbart med sin diagnos utmattningssyndrom.

Men det är alltid en läkare som ska remittera, de tar inte emot egenremisser. När det gäller utmattningssyndrom är första instansen alltid Primärvården, dvs vårdcentralerna. Psykiatrin är sedan nästa nivå och PMU utgör tredje nivån. Det betyder att man ska ha en remiss och att diagnosen utmattningssyndrom ska ha funnits i minst 1 år. Vårdcentralerna ska ha gjort vissa insatser innan man får komma till PMU. Tex. haft fokus på kost, motion, sömn och medicinering. Det finns också en annan förutsättning för att få komma till PMU och det är att man ska bedömas ha en möjlighet att kunna komma tillbaka till jobb, sysselsättning eller studier.

PMU inser att det kommer att bli svårt att ta hand om alla som är i behov av vård. PMU får in/bedömer 2000 remisser per år och hinner ta emot 400 patienter per år. PMU arbetar med att påvisa att resurserna inte räcker till för deras uppdrag.

PMU går igenom remisser varje dag och i detta arbete finns det 2 nivåer att utgå ifrån.

  • Remiss från Vårdcentralen angående konsultation, patienten kan få komma på en bedömning vid PMU som kan resultera i behandling vid PMU.
  • Remiss som kan resultera i direkt behandling vid PMU.

I behandlingsgruppen (8 personer i varje grupp), där patienten deltar under ½ år, varvas behandling av fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut. Under behandlingen jobbar man bland annat med sömn, kroppen, känslor och energibalans.   Det finns också ett program för de som är för sjuka att gå i behandlingsgrupp, detta program kallas grundprogrammet. Där har man låga krav på aktivitet, man identifierar problem, sorterar och landar i sig själv. Efter genomfört grundprogram går patienten vidare till behandlingsgruppen.

En av erfarenheterna av arbetet på PMU är att behandlingsgruppen blir viktig för patienterna, att känna igen sig och att dela erfarenheter.