0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

VIKTIG INFORMATION!

FUSiG nedlagt!

Vid årsmötet den 25 april 2019, lade dåvarande styrelse fram en proposition om att upplösa FUSiG som förening. På årsmötet fastställdes förslaget med absolut majoritet.

Enligt stadgarna ska ett sådant beslut ske vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöte eller extra medlemsmöte. Extra årsmöte hölls 14 oktober och där beslutades på nytt att FUSiG läggs ner.

Denna hemsida kommer att försvinna senast årsskiftet 2019-2020.

Medlemmar i FUSiG är välkomna att bli medlemmar hos ÅSS, Ångestsyndromsällskapet, Järntorget 7, vån 3. http://angestgoteborg.se/

 

 

 

 

 

 

Formulär för medlemsansökan

10 + 12 =

Dina kontaktuppgifter kommer endast att sparas i vårt medlemsregister.